SABAA Eastern Cape 2021/22 Regionals - Final Results

Wriggleswade - Tournament Results

Heaviest Bag Overall Wriggleswade
POS TEAM CATEGORY DIVISION FISH BAG
1 James Rea A 5 3.670
2 Dean Searle A 5 3.120
3 Tyrone Schwartz B 5 2.955
4 Mark Gibson A 5 2.280
5 Brett Edmunds A 5 2.245
6 Cullum Rea A 5 1.974
7 Harry Bezuidenhout B 3 1.545
8 Clint Lentz B 5 1.540
9 Richard Osner B 5 1.290
10 Graham Richter B 5 1.250
11 Armand vd Harst A 5 1.190
12 Cyril Schwartz A 5 0.980
13 Steve Watson B 2 0.975
Heaviest Bag by Category Wriggleswade
POS TEAM CATEGORY DIVISION FISH BAG
1 James Rea A 5 3.670
2 Dean Searle A 5 3.120
3 Mark Gibson A 5 2.280
4 Brett Edmunds A 5 2.245
5 Cullum Rea A 5 1.974
6 Armand vd Harst A 5 1.190
7 Cyril Schwartz A 5 0.980
1 Tyrone Schwartz B 5 2.955
2 Harry Bezuidenhout B 3 1.545
3 Clint Lentz B 5 1.540
4 Richard Osner B 5 1.290
5 Graham Richter B 5 1.250
6 Steve Watson B 2 0.975
Heaviest Daily Bag Wriggleswade
POS ONDATE TEAM FISH BAG WEIGHT AVERAGE
1 2022/02/20 James Rea 5 3.670 0.734
2 2022/02/20 Dean Searle 5 3.120 0.624
3 2022/02/20 Tyrone Schwartz 5 2.955 0.591
4 2022/02/20 Mark Gibson 5 2.280 0.456
5 2022/02/20 Brett Edmunds 5 2.245 0.449
6 2022/02/20 Cullum Rea 5 1.974 0.394
7 2022/02/20 Harry Bezuidenhout 3 1.545 0.515
8 2022/02/20 Clint Lentz 5 1.540 0.308
9 2022/02/20 Richard Osner 5 1.290 0.258
10 2022/02/20 Graham Richter 5 1.250 0.250
11 2022/02/20 Armand vd Harst 5 1.190 0.238
12 2022/02/20 Cyril Schwartz 5 0.980 0.196
13 2022/02/20 Steve Watson 2 0.975 0.487
Top TEN Bags Wriggleswade
POS ONDATE TEAM FISH BAG WEIGHT AVERAGE
1 2022/02/20 James Rea 5 3.670 0.734
2 2022/02/20 Dean Searle 5 3.120 0.624
3 2022/02/20 Tyrone Schwartz 5 2.955 0.591
4 2022/02/20 Mark Gibson 5 2.280 0.456
5 2022/02/20 Brett Edmunds 5 2.245 0.449
6 2022/02/20 Cullum Rea 5 1.974 0.394
7 2022/02/20 Harry Bezuidenhout 3 1.545 0.515
8 2022/02/20 Clint Lentz 5 1.540 0.308
9 2022/02/20 Richard Osner 5 1.290 0.258
10 2022/02/20 Graham Richter 5 1.250 0.250