SABAA Gauteng Provincial Tournament 2019/20/21 - Final Results

Rust De Winter Dam - Day 2 - Tournament Results

Heaviest Bag Overall Rust De Winter Dam - Day 2
POS League CATEGORY LEAGUE FISH BAG
1 Chad Anassis A 5 4.315
2 Tinus Barnard 5 4.275
3 Pieter Espag 5 4.240
4 Kobus Retief 5 4.040
5 Gary Halvorsen A 5 3.640
6 Alan Morgan B 5 3.605
7 Frans Swanepoel 5 3.545
8 Charl Engelbrecht A 5 3.140
9 Bernadette Steyn B 5 3.065
10 Fredrick Miles B 5 3.020
11 Marc Auby B 5 2.525
12 Kallie Van Staden 5 2.205
13 Owen Mcdonald 3 1.940
14 Martin Attwell 2 1.135
15 Mike Steyn 2 1.115
16 Charlene Jansen Van Rensburg 1 0.670
17 Faan Buys B 1 0.370
Heaviest Bag by Category Rust De Winter Dam - Day 2
POS League CATEGORY LEAGUE FISH BAG
1 Tinus Barnard 5 4.275
2 Pieter Espag 5 4.240
3 Kobus Retief 5 4.040
4 Frans Swanepoel 5 3.545
5 Kallie Van Staden 5 2.205
6 Owen Mcdonald 3 1.940
7 Martin Attwell 2 1.135
8 Mike Steyn 2 1.115
9 Charlene Jansen Van Rensburg 1 0.670
1 Chad Anassis A 5 4.315
2 Gary Halvorsen A 5 3.640
3 Charl Engelbrecht A 5 3.140
1 Alan Morgan B 5 3.605
2 Bernadette Steyn B 5 3.065
3 Fredrick Miles B 5 3.020
4 Marc Auby B 5 2.525
5 Faan Buys B 1 0.370
Heaviest Daily Bag Rust De Winter Dam - Day 2
POS ONDATE League FISH BAG WEIGHT AVERAGE
1 3/21/2021 Chad Anassis 5 4.315 0.863
2 3/21/2021 Tinus Barnard 5 4.275 0.855
3 3/21/2021 Pieter Espag 5 4.240 0.848
4 3/21/2021 Kobus Retief 5 4.040 0.808
5 3/21/2021 Gary Halvorsen 5 3.640 0.728
6 3/21/2021 Alan Morgan 5 3.605 0.721
7 3/21/2021 Frans Swanepoel 5 3.545 0.709
8 3/21/2021 Charl Engelbrecht 5 3.140 0.628
9 3/21/2021 Bernadette Steyn 5 3.065 0.613
10 3/21/2021 Fredrick Miles 5 3.020 0.604
11 3/21/2021 Marc Auby 5 2.525 0.505
12 3/21/2021 Kallie Van Staden 5 2.205 0.441
13 3/21/2021 Owen Mcdonald 3 1.940 0.646
14 3/21/2021 Martin Attwell 2 1.135 0.567
15 3/21/2021 Mike Steyn 2 1.115 0.557
16 3/21/2021 Charlene Jansen Van Rensburg 1 0.670 0.670
17 3/21/2021 Faan Buys 1 0.370 0.370
Top TEN Bags Rust De Winter Dam - Day 2
POS ONDATE League FISH BAG WEIGHT AVERAGE
1 3/21/2021 Chad Anassis 5 4.315 0.863
2 3/21/2021 Tinus Barnard 5 4.275 0.855
3 3/21/2021 Pieter Espag 5 4.240 0.848
4 3/21/2021 Kobus Retief 5 4.040 0.808
5 3/21/2021 Gary Halvorsen 5 3.640 0.728
6 3/21/2021 Alan Morgan 5 3.605 0.721
7 3/21/2021 Frans Swanepoel 5 3.545 0.709
8 3/21/2021 Charl Engelbrecht 5 3.140 0.628
9 3/21/2021 Bernadette Steyn 5 3.065 0.613
10 3/21/2021 Fredrick Miles 5 3.020 0.604