SABAA Gauteng Provincial Tournament 2019/20/21 - Final Results

Rust De Winter Dam - Day 2 - Tournament Results

Heaviest Fish Overall Rust De Winter Dam - Day 2
POS League CATEGORY LEAGUE SPECIES WEIGHT
1 Gary Halvorsen A BASS 1.855
2 Kobus Retief BASS 1.125
3 Alan Morgan B BASS 0.990
4 Fredrick Miles B BASS 0.960
5 Kobus Retief BASS 0.950
6 Kobus Retief BASS 0.750
7 Alan Morgan B BASS 0.750
8 Charlene Jansen Van Rensburg BASS 0.670
9 Alan Morgan B BASS 0.670
10 Mike Steyn BASS 0.645
11 Kobus Retief BASS 0.630
12 Alan Morgan B BASS 0.630
13 Fredrick Miles B BASS 0.620
14 Martin Attwell BASS 0.605
15 Fredrick Miles B BASS 0.605
16 Kobus Retief BASS 0.585
17 Alan Morgan B BASS 0.565
18 Martin Attwell BASS 0.530
19 Mike Steyn BASS 0.470
20 Fredrick Miles B BASS 0.425
21 Fredrick Miles B BASS 0.410
22 Gary Halvorsen A BASS 0.400
23 Faan Buys B BASS 0.370
Heaviest Fish by Category Rust De Winter Dam - Day 2
POS League CATEGORY LEAGUE SPECIES WEIGHT
1 Kobus Retief BASS 1.125
2 Kobus Retief BASS 0.950
3 Kobus Retief BASS 0.750
4 Charlene Jansen Van Rensburg BASS 0.670
5 Mike Steyn BASS 0.645
6 Kobus Retief BASS 0.630
7 Martin Attwell BASS 0.605
8 Kobus Retief BASS 0.585
9 Martin Attwell BASS 0.530
10 Mike Steyn BASS 0.470
1 Gary Halvorsen A BASS 1.855
2 Gary Halvorsen A BASS 0.400
1 Alan Morgan B BASS 0.990
2 Fredrick Miles B BASS 0.960
3 Alan Morgan B BASS 0.750
4 Alan Morgan B BASS 0.670
5 Alan Morgan B BASS 0.630
6 Fredrick Miles B BASS 0.620
7 Fredrick Miles B BASS 0.605
8 Alan Morgan B BASS 0.565
9 Fredrick Miles B BASS 0.425
10 Fredrick Miles B BASS 0.410
11 Faan Buys B BASS 0.370
Heaviest Fish by Species Rust De Winter Dam - Day 2
POS League CATEGORY LEAGUE SPECIES WEIGHT
1 Gary Halvorsen A BASS 1.855
2 Kobus Retief BASS 1.125
3 Alan Morgan B BASS 0.990
4 Fredrick Miles B BASS 0.960
5 Kobus Retief BASS 0.950
6 Kobus Retief BASS 0.750
7 Alan Morgan B BASS 0.750
8 Charlene Jansen Van Rensburg BASS 0.670
9 Alan Morgan B BASS 0.670
10 Mike Steyn BASS 0.645
11 Kobus Retief BASS 0.630
12 Alan Morgan B BASS 0.630
13 Fredrick Miles B BASS 0.620
14 Martin Attwell BASS 0.605
15 Fredrick Miles B BASS 0.605
16 Kobus Retief BASS 0.585
17 Alan Morgan B BASS 0.565
18 Martin Attwell BASS 0.530
19 Mike Steyn BASS 0.470
20 Fredrick Miles B BASS 0.425
21 Fredrick Miles B BASS 0.410
22 Gary Halvorsen A BASS 0.400
23 Faan Buys B BASS 0.370