KZN SABAA REGIONALS - Final Results

ALBERT FALLS Dam - Tournament Results

Heaviest Fish Overall ALBERT FALLS Dam
POS League CATEGORY LEAGUE SPECIES WEIGHT
1 Bryan Leppan BASS 3.800
2 Shaun John BASS 2.430
3 Kieron Samkin BASS 2.364
4 Steven Frolick BASS 1.455
5 Andre Senekal BASS 1.415
6 Daniel Norton BASS 1.075
7 Ross Summerell BASS 0.874
8 Daniel Norton BASS 0.873
9 Louis Allison BASS 0.820
10 Steven Frolick BASS 0.752
11 Daniel Norton BASS 0.742
12 Michael Cannon BASS 0.700
13 Christopher Du Bruyn BASS 0.650
14 Fonnereau Mckenzie BASS 0.646
15 Michael Cannon BASS 0.612
16 Michael Cannon BASS 0.610
17 Fonnereau Mckenzie BASS 0.593
18 Michael Cannon BASS 0.588
19 Michael Cannon BASS 0.573
20 Andre Senekal BASS 0.551
21 Bryan Leppan BASS 0.538
22 Louis Allison BASS 0.535
23 Mzi Tyhokolo BASS 0.509
24 Kayde Brown BASS 0.504
25 Steven Frolick BASS 0.500
26 Kirk Van Reeuwyk BASS 0.492
27 Steven Frolick BASS 0.490
28 Rosa Coetzer BASS 0.477
29 Bryan Leppan BASS 0.470
30 Wessie Wessels BASS 0.461
31 Andre Senekal BASS 0.459
32 Daniel Norton BASS 0.446
33 Robbie Olivier BASS 0.440
34 Andre Senekal BASS 0.434
35 Steven Frolick BASS 0.429
36 Bryan Leppan BASS 0.415
37 Daniel Norton BASS 0.400
38 Bryan Leppan BASS 0.395
39 Andre Senekal BASS 0.365
Heaviest Fish by Category ALBERT FALLS Dam
POS League CATEGORY LEAGUE SPECIES WEIGHT
1 Bryan Leppan BASS 3.800
2 Shaun John BASS 2.430
3 Kieron Samkin BASS 2.364
4 Steven Frolick BASS 1.455
5 Andre Senekal BASS 1.415
6 Daniel Norton BASS 1.075
7 Ross Summerell BASS 0.874
8 Daniel Norton BASS 0.873
9 Louis Allison BASS 0.820
10 Steven Frolick BASS 0.752
11 Daniel Norton BASS 0.742
12 Michael Cannon BASS 0.700
13 Christopher Du Bruyn BASS 0.650
14 Fonnereau Mckenzie BASS 0.646
15 Michael Cannon BASS 0.612
16 Michael Cannon BASS 0.610
17 Fonnereau Mckenzie BASS 0.593
18 Michael Cannon BASS 0.588
19 Michael Cannon BASS 0.573
20 Andre Senekal BASS 0.551
21 Bryan Leppan BASS 0.538
22 Louis Allison BASS 0.535
23 Mzi Tyhokolo BASS 0.509
24 Kayde Brown BASS 0.504
25 Steven Frolick BASS 0.500
26 Kirk Van Reeuwyk BASS 0.492
27 Steven Frolick BASS 0.490
28 Rosa Coetzer BASS 0.477
29 Bryan Leppan BASS 0.470
30 Wessie Wessels BASS 0.461
31 Andre Senekal BASS 0.459
32 Daniel Norton BASS 0.446
33 Robbie Olivier BASS 0.440
34 Andre Senekal BASS 0.434
35 Steven Frolick BASS 0.429
36 Bryan Leppan BASS 0.415
37 Daniel Norton BASS 0.400
38 Bryan Leppan BASS 0.395
39 Andre Senekal BASS 0.365
Heaviest Fish by Species ALBERT FALLS Dam
POS League CATEGORY LEAGUE SPECIES WEIGHT
1 Bryan Leppan BASS 3.800
2 Shaun John BASS 2.430
3 Kieron Samkin BASS 2.364
4 Steven Frolick BASS 1.455
5 Andre Senekal BASS 1.415
6 Daniel Norton BASS 1.075
7 Ross Summerell BASS 0.874
8 Daniel Norton BASS 0.873
9 Louis Allison BASS 0.820
10 Steven Frolick BASS 0.752
11 Daniel Norton BASS 0.742
12 Michael Cannon BASS 0.700
13 Christopher Du Bruyn BASS 0.650
14 Fonnereau Mckenzie BASS 0.646
15 Michael Cannon BASS 0.612
16 Michael Cannon BASS 0.610
17 Fonnereau Mckenzie BASS 0.593
18 Michael Cannon BASS 0.588
19 Michael Cannon BASS 0.573
20 Andre Senekal BASS 0.551
21 Bryan Leppan BASS 0.538
22 Louis Allison BASS 0.535
23 Mzi Tyhokolo BASS 0.509
24 Kayde Brown BASS 0.504
25 Steven Frolick BASS 0.500
26 Kirk Van Reeuwyk BASS 0.492
27 Steven Frolick BASS 0.490
28 Rosa Coetzer BASS 0.477
29 Bryan Leppan BASS 0.470
30 Wessie Wessels BASS 0.461
31 Andre Senekal BASS 0.459
32 Daniel Norton BASS 0.446
33 Robbie Olivier BASS 0.440
34 Andre Senekal BASS 0.434
35 Steven Frolick BASS 0.429
36 Bryan Leppan BASS 0.415
37 Daniel Norton BASS 0.400
38 Bryan Leppan BASS 0.395
39 Andre Senekal BASS 0.365