SABAA KwaZulu Natal Regionals 2019/20 - Final Results

Goedertrouw Dam - Tournament Results

Heaviest Fish Overall Goedertrouw Dam
POS League CATEGORY LEAGUE SPECIES WEIGHT
1 Pieter Blignaut BASS 2.310
2 Kieron Samkin BASS 2.070
3 Pieter Blignaut BASS 2.040
4 Jonathan Kirk BASS 1.625
5 Ronnie Thompson BASS 1.545
6 Phillip Coetzer BASS 1.535
7 Shane Estran BASS 1.515
8 Kieron Samkin BASS 1.420
9 Kieron Samkin BASS 1.260
10 Kieron Samkin BASS 1.250
11 Cliffton Bridge BASS 1.225
12 Kieron Samkin BASS 1.185
13 Jonathan Schroder BASS 1.145
14 Daniel Norton BASS 1.125
15 Robbie Olivier BASS 1.095
16 Robbie Olivier BASS 0.960
17 Jan Gourley BASS 0.880
18 Ross Summerell BASS 0.855
19 Daniel Norton BASS 0.795
20 Robbie Olivier BASS 0.750
21 Mark Schapers BASS 0.735
22 Lollius Niemack BASS 0.720
23 Ross Summerell BASS 0.700
24 Daniel Norton BASS 0.670
25 Robbie Olivier BASS 0.665
26 Jonathan Kirk BASS 0.580
27 Robbie Olivier BASS 0.555
28 Jonathan Schroder BASS 0.550
29 Ross Summerell BASS 0.520
30 Ronnie Thompson BASS 0.495
31 Schalk Gordon BASS 0.490
32 Simon Strydom BASS 0.490
33 Jonathan Kirk BASS 0.490
34 Marius Mostert BASS 0.445
35 Teun Schuss BASS 0.445
36 Ross Summerell BASS 0.440
37 Andrew Campbell BASS 0.435
38 Ross Summerell BASS 0.405
39 Ronnie Thompson BASS 0.390
Heaviest Fish by Category Goedertrouw Dam
POS League CATEGORY LEAGUE SPECIES WEIGHT
1 Pieter Blignaut BASS 2.310
2 Kieron Samkin BASS 2.070
3 Pieter Blignaut BASS 2.040
4 Jonathan Kirk BASS 1.625
5 Ronnie Thompson BASS 1.545
6 Phillip Coetzer BASS 1.535
7 Shane Estran BASS 1.515
8 Kieron Samkin BASS 1.420
9 Kieron Samkin BASS 1.260
10 Kieron Samkin BASS 1.250
11 Cliffton Bridge BASS 1.225
12 Kieron Samkin BASS 1.185
13 Jonathan Schroder BASS 1.145
14 Daniel Norton BASS 1.125
15 Robbie Olivier BASS 1.095
16 Robbie Olivier BASS 0.960
17 Jan Gourley BASS 0.880
18 Ross Summerell BASS 0.855
19 Daniel Norton BASS 0.795
20 Robbie Olivier BASS 0.750
21 Mark Schapers BASS 0.735
22 Lollius Niemack BASS 0.720
23 Ross Summerell BASS 0.700
24 Daniel Norton BASS 0.670
25 Robbie Olivier BASS 0.665
26 Jonathan Kirk BASS 0.580
27 Robbie Olivier BASS 0.555
28 Jonathan Schroder BASS 0.550
29 Ross Summerell BASS 0.520
30 Ronnie Thompson BASS 0.495
31 Jonathan Kirk BASS 0.490
32 Simon Strydom BASS 0.490
33 Schalk Gordon BASS 0.490
34 Teun Schuss BASS 0.445
35 Marius Mostert BASS 0.445
36 Ross Summerell BASS 0.440
37 Andrew Campbell BASS 0.435
38 Ross Summerell BASS 0.405
39 Ronnie Thompson BASS 0.390
Heaviest Fish by Species Goedertrouw Dam
POS League CATEGORY LEAGUE SPECIES WEIGHT
1 Pieter Blignaut BASS 2.310
2 Kieron Samkin BASS 2.070
3 Pieter Blignaut BASS 2.040
4 Jonathan Kirk BASS 1.625
5 Ronnie Thompson BASS 1.545
6 Phillip Coetzer BASS 1.535
7 Shane Estran BASS 1.515
8 Kieron Samkin BASS 1.420
9 Kieron Samkin BASS 1.260
10 Kieron Samkin BASS 1.250
11 Cliffton Bridge BASS 1.225
12 Kieron Samkin BASS 1.185
13 Jonathan Schroder BASS 1.145
14 Daniel Norton BASS 1.125
15 Robbie Olivier BASS 1.095
16 Robbie Olivier BASS 0.960
17 Jan Gourley BASS 0.880
18 Ross Summerell BASS 0.855
19 Daniel Norton BASS 0.795
20 Robbie Olivier BASS 0.750
21 Mark Schapers BASS 0.735
22 Lollius Niemack BASS 0.720
23 Ross Summerell BASS 0.700
24 Daniel Norton BASS 0.670
25 Robbie Olivier BASS 0.665
26 Jonathan Kirk BASS 0.580
27 Robbie Olivier BASS 0.555
28 Jonathan Schroder BASS 0.550
29 Ross Summerell BASS 0.520
30 Ronnie Thompson BASS 0.495
31 Schalk Gordon BASS 0.490
32 Simon Strydom BASS 0.490
33 Jonathan Kirk BASS 0.490
34 Marius Mostert BASS 0.445
35 Teun Schuss BASS 0.445
36 Ross Summerell BASS 0.440
37 Andrew Campbell BASS 0.435
38 Ross Summerell BASS 0.405
39 Ronnie Thompson BASS 0.390