LIMPOPO JNR TRAILS - NORTHERN DIVISION JUNIORS - Final Results

Tzaneen Final - Tournament Results

Heaviest Fish Overall Tzaneen Final
POS League CATEGORY LEAGUE SPECIES WEIGHT
1 Ryan Wigginton BASS 2.240
2 Matthew Van Der Merwe BASS 0.740
3 Joshua Wood BASS 0.700
4 Matthew Van Der Merwe BASS 0.650
5 WJ Nieman BASS 0.580
6 Ruan Bezuidenhout BASS 0.000
Heaviest Fish by Category Tzaneen Final
POS League CATEGORY LEAGUE SPECIES WEIGHT
1 Ryan Wigginton BASS 2.240
2 Matthew Van Der Merwe BASS 0.740
3 Joshua Wood BASS 0.700
4 Matthew Van Der Merwe BASS 0.650
5 WJ Nieman BASS 0.580
6 Ruan Bezuidenhout BASS 0.000
Heaviest Fish by Species Tzaneen Final
POS League CATEGORY LEAGUE SPECIES WEIGHT
1 Ryan Wigginton BASS 2.240
2 Matthew Van Der Merwe BASS 0.740
3 Joshua Wood BASS 0.700
4 Matthew Van Der Merwe BASS 0.650
5 WJ Nieman BASS 0.580
6 Ruan Bezuidenhout BASS 0.000