SAVOF/MAGTE TOERNOOI: A AFDELING

Tournament Information

SAVOF/MAGTE TOERNOOI: A AFDELING

Tournament Rules

SAVOF 2021 HENGEL REËLS

SAVOF AD-HOC GEELVIS REËL

- Uitsondering is item 3 , 4 van die Ad-Hoc reël wat deur die Plaaslike Ordonansie soos versprei deur Andries Maree vervang word.

- Geelvis in Vrystaat:-

3. Die vis moet minimum 45cm (450 mm) lank wees

4. Die vis word gemeet van die punt van die nuwes tot in die V van die stert

 

Organisors

ARRIE BACKHOUSE

082 959 1654

Tournament was created by : Danie Van Der Schyff